top of page

Polityka prywatności

ostatnia aktualizacja: 10.01.2023 r.

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych:

(1) wszystkich osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej centrum-medytacji.com;
(2) wszystkich osób, które śledzą fanpage fb.com/centrummedytacji oraz kanał YouTube bądź pozostałe zrzeszone media;

(3) wszystkich osób korzystających z aplikacji mobilnej dedykowanej tejże stronie;
(4) wszystkich osób odwiedzających i korzystających z usług subskrypcyjnych oraz wspomagających finansowo projekt;
jest Michał Kowalczyk ul. Szkolna 5/14; 58-500 Jelenia Góra; osoba fizyczna prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą
Kontakt z Michałem Kowalczyk jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail
kowalczyk.m1989@gmail.com


2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
(1) osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej
- zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszej strony internetowej (art.6 ust. 1 lit. b RODO);
- udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
- Promocja naszych produktów i usług oraz budowanie pozytywnego wizerunku Michała Kowalczyka oraz pozostałych osób prowadzących stronę, kursy, umieszczających informacje o swoich działalnościach.
Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej, w tym publikowania na blogu, forum, czatach aplikacji mobilnej, formularzach na stronie oraz w prowadzonych kursach i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.
(2) osoby, które śledzą fanpage fb.com/centrummedytacji, bądź kanał YouTube:
- promocja naszych produktów i usług oraz budowanie pozytywnego wizerunku Michała Kowalczyka oraz pozostałych osób prowadzących stronę, kursy, umieszczających informacje o swoich działalnościach. (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
- udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w social media i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.
(3) Osoby odwiedzające i korzystające z aplikacji mobilnej dedykowanej stronie
- zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- promocja naszych produktów i usług oraz budowanie pozytywnego wizerunku Michała Kowalczyka  oraz pozostałych osób prowadzących stronę, kursy, umieszczających informacje o swoich działalnościach.
(4) osoby, które dokonują zakupów w sklepie internetowym, zakupu subskrypcji bądź wspieraniu strony datkami:
- zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży naszych produktów, w tym obsługa procesu zamówień i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO); możliwość dostępu i korzystania z usługi Forum i zamieszczania tam wpisów, możliwość korzystania z kursów, możliwość komentowania artykułów (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
- wypełnienie obowiązków prawnych związanych z ewidencjonowaniem sprzedaży, które wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów polskiego prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
- obrona i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust.1 lit f RODO).
Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży.

W przypadku:
(1) osób odwiedzających i korzystające ze strony internetowej centrum-medytacji.com, które zdecydują się
skontaktować z podmiotem zarządzającym przetwarzamy: imię, nazwisko, adres email, nr. telefonu;
(2) osób, które śledzą fanpage fb.com/centrummedytacji oraz kanał na YouTube: imię, nazwisko, adres email, nr. telefonu;
(3) osób odwiedzających i korzystających z aplikacji mobilnej przetwarzane są: imię, nazwisko, adres email, nr. telefonu;
(4) osób, które dokonują zakupów w sklepie internetowym, dokonują zakupu i zgłoszenia subskrypcji, dokonują wpłat darowizn przetwarza się: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, nr. telefonu, numer konta bankowego a w niektórych okolicznościach także numer NIP.


3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Przechowujemy pozyskane dane osobowe przez następujący okres czasu:
(1) osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej centrum-medytacji.com:
- przez okres tak długi jak długo istnieje założone konto na witrynie internetowej;
- jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami, Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym usuniemy niezwłocznie po rozwiązaniu Twojej sprawy.
(2) osoby, które śledzą fanpage na Facebooku fb.com/centrummedytacji bądź kanał na YouTube:
- do czasu aż pozostajesz obserwatorem naszego fanpage bądź kanału youtube.
(3) osoby korzystające z aplikacji mobilnej
- przez okres tak długi jak długo istnieje założone konto na witrynie internetowej
(4) osoby, które dokonują zakupów w sklepie internetowym, dokonali zakupu bądź zgłoszenia subskrypcji bądź wpłaty darowizny:
- przez okre
s 10 lat od momentu realizacji ostatniego zamówienia bądź ostatniego zalogowania konta.


4. KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:
(1) osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej:
- dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej;
- doradcy prawni i konsultanci obsługujący portal w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
(2) osoby, które śledzą fanpage na Facebooku fb.com/centrummedytacji oraz kanał na YouTube:
- operatorzy portali społecznościowych;
- dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej.
(3) Osoby odwiedzające i korzystające z aplikacji mobilnej
− Dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej aplikacji
(4) osoby, które dokonują zakupów w sklepie internetowym, dokonują zakupu bądź zgłoszenia subskrypcji bądź wpłacają darowizny:
- podmioty obsługujące płatności za zamówione produkty w celu obsługi i realizacji płatności za zamówienia;
- dostawcy i spedytorzy dostarczający zakupione towary lub usługi;
- dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszego sklepu;
- podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz działalności;
- doradcy prawni i konsultanci obsługujący podmiot zarządzający w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.

5. TWOJE PRAWA
Każda osoba, której dane przetwarza Michał Kowalczyk ma prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
- w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO): prawo do przenoszenia danych;
- w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów podmiotu zarządzającego witryną (art. 6 ust 1 lit f RODO): prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

6. PROFILOWANIE
Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.


7. STATYSTYKI STRONY FACEBOOK i GOOGLE
Korzystamy z funkcji statystyk
strony udostępnianych przez Facebook oraz Google. Statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzające. Dane w ramach funkcji statystyk strony przetwarzamy jako współadministrator razem z Facebook Ireland Limited. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Facebook. Więcej informacji znajdziesz tutaj:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych przez Google, w tym w ramach serwisu YouTube. Statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszego kanału i strony oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzające. Statystyki YouTube stosujemy dla odwiedzających nasz kanał, natomiast statystyki Google dla odwiedzających blog na naszej stronie. Dane w ramach funkcji statystyk strony i kanału przetwarzamy jako współadministrator razem z Google Ireland Limited. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony i kanału należy kierować bezpośrednio do Google. Więcej informacji znajdziesz tutaj:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl


8. PLIKI COOKIES
Na naszej stronie internetowej korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”) i podobnych (np. pixel tags).
Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:
- pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć, jak użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych;
- pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników naszej strony internetowej i reklamować nasze produkty online.
Korzystamy z wtyczek społecznościowych i narzędzi reklamowych Google i Facebook. Oznacza to, że - w zależności od ustawień urządzenia i Twojej zgody - informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej mogą być łączone z innymi informacjami, które zostały przekazane przez Ciebie do Google lub Facebooka albo które zostały zebrane w wyniku korzystania z ich serwisów. Strony te gromadzą dane bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, przetwarzając je w ramach własnych polityk prywatności.

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do
połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:
- Google Chrome
- Safari
- Mozilla Firefox
Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów.


9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na nasze stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.

 

# medytacja # rozwój osobisty # buddyzm # zen # nauka medytacji # kursy online #

Panorama wodospadu Detian, Wietnam
bottom of page