top of page

Znaczenie i kierunki Patriarchalnego Seon

Omówienie Medyacji Hwadu

CZĘŚĆ 1: Etap podstawowy

Rozdział 1: Patriarchalny seon i jego historyczny rozwój

Znaczenie i prądy Patriarchalnego Seon


Znaczenie Patriarchalnego Seon

Patriarchalny Seon jest Bramą Dharmy (nauczaniem), która natychmiast pokazuje świat oświecenia, które pierwotnie zostało osiągniętę w całości przez wszystkich patriarchów. Jeśli ktoś stoi przy tej bramie, ścieżka języka i myśli jest odcięta, a on sam jest wyraźnie oświecony, że wszystko jest pierwotnie Buddą (przebudzonym) i cieszy się wolnym życiem w którym nikt nie jest uwięziony gdziekolwiek.

Istnieje powiedzenie "fizycznie nagi złoty wiatr". Ta fraza mówi o pierwotnej formie drzew kompletnie gołych, gdy wszystkie liście spadły w jesiennym wietrze. Kiedy ktoś jest oświecony, ujawnia się prawdziwa forma sfery Dharmy, która wyeliminowała egoistyczny sposób istnienia, jakim jest język i myśl. Kiedy ktoś jest oświecony, ujawnia się prawdziwa forma sfery Dharmy, która wyeliminowała egoistyczny sposób istnienia, jakim jest język i myśl.

Budda, przekazując z umysłu do umysłu świat oświecenia, którego sam doświadczył, przesłał go Czcigodnemu Mahākāśyapa. Stosowny warunek (okazja) do tego był następujący:

​Pewnego dnia Budda uniósł kwiat lotosu i pokazał go wielkiemu zgromadzeniu. Tylko Mahākāśyapa z tego zgromadzenia uśmiechnął się. Kiedy Budda podtrzymywał lotos, aby pokazać swój umysł, Mahākāśyapa natychmiast został oświecony do tego umysłu i odpowiedział uśmiechem.

Dokładnie to oznacza "kiedy kwiat został podniesiony, uśmiechnął się" lub yeomhwa miso.

Seon zrodził się z głębokiego sensu "podniósł kwiat i uśmiechnął się". Ta Dharma, która została przekazana od Buddy do Mahākāśyapy, została później również przekazywana bez przerwy od mistrza do ucznia.

Patriarcha Bodhidharma był dwudziestym ósmym w linii indyjskiej, który otrzymał tę Dharmę. Bodhidharma udał się do Chin i przekazał prawdziwą Seon Dharmę Buddy, i stał się pierwszym patriarchą Wschodu.


Kierunek Patrialchalnego Seon

Szkoła chińskiego Seon (Chan) rozpoczęła się od bodhidharmy, dwudziestego ósmego patriarchy Indii i pierwszego patriarchy Chin. W ten sposób Dharma przekazana przez Buddę była nieustannie dziedziczona przez Mistrzów Seon; Pierwszy Patriarcha Bodhidharma (?-?), Drugi Patriarcha Huike (487-593), Trzeci Patriarcha Sengcan (? -606), Czwarty Patriarcha Daoxin (580-651), Piąty Patriarcha Hongren (594-674), oraz Szósty Patriarcha Huineng (638-713). W ten sposób powstał wielki prąd Szkoły Seon.

Patriarcha Bodhidharma ujrzał naturę swojego umysłu, siedząc dziewięć lat przed murem w klasztorze Shaolin* i przez kolejne pokolenia patriarchowie przekazywali to z umysłu do umysłu. To dlatego nazwano go Patriarchalnym Seon.

To Szósty Patriarcha, Huineng, zasadniczo ugruntował Patriarchalny Seon w Chinach. Mistrz Huineng wyjaśnił dono gyeonseong, które jest idealnym przebudzeniem bezpośrednio do tej natury, wskazując bezpośrednio na naturę siebie, którą wszyscy ludzie pierwotnie posiadali. To, że Szkoła Seon mogła płynąć nieprzerwanie w Chinach, było spowodowane tym, że Mistrz Huineng w pełni rozwinął tę Dharmę nagłego oświecenia.

Osobą, która mocno osadziła Dharme Huinenga, był jego uczeń, Mistrz Seon Heze Shenhui (670-762). Shenhui mocno podkreślił metodę nagłego oświecenia Huinenga, polegającą na dostrzeżeniu natury, która bezpośrednio wchodzi do umysł. Po Shenhui, ci, którzy tworzyli Patriarchalny Seon, byli doskonałymi nauczycielami, mistrzami Mazu Daoyi (709-788) i Shitou Xiqian (700-790). Promowali styl Patriarchalnego Seon, skupiając się na Jiangxi i Hunan na południe od rzeki Yangzi. Mistrzowie Mazu i Shitou szeroko rozprzestrzenili Patriarchalny Seon i zgromadzili wielu wybitnych uczniów, którzy mocno osadzili Szkołę Seon w historii.

Na przykład wśród uczniów Mistrza Mazu był Mistrz Baizhang Huaihai (749-814). Baizhang ustanowił klarowne zasady dla zakonu Seon i założył pierwszy klasztor praktyk zbiorowych Seon (chongnim). Co więcej, osobiście praktykował zasadę stylu życia: "jeśli nie pracuje się przez jeden dzień, nie je się przez jeden dzień" i ustanowił klucz społeczności seon, który koncentruje się na praktyce, żyjąc w sposób samowystarczalny. To spowodowało, że Szkoła Seon stała wysoko na skale historii.

Wielu dobrych uczniów mistrzów Mazu i Shitou, stworzyło wielu mistrzów Seon i rozpowszechnili Dharma nie tylko w Chinach, ale także w Azji północno-wschodniej.

W połowie XII wieku Mistrz Hongzhi Zhengjue (1091-1152) promował cichą iluminację Seon i Mistrz Dahui Zonggao (1089-1163), krytykując to ciche oświecenie, usystematyzował Ganhwa Seon (Ch. Kanhua Chan) i rozprowadź go szeroko. Tak więc Patriarchalny Seon został podzielony między metody praktyki cichego oświecenia i Ganhwa Seon.

Ganhwa Seon usystematyzowany przez Dahui Zonggao jest metodą praktyki, która najlepiej utrzymuje rdzeń Patriarchalnego Seon. Innymi słowy, nie tylko Ganhwa Seon jest spadkobiercą doświadczenia wyjrzenia w naturę podkreślaną przez Patriarchalny Seon, ale również mnisi ujednolicili formę słów zwanych hwadu, które odcięły ścieżkę słów i które bezpośrednio ukazują umysł, pierwotną twarz. Dzięki temu hwadu od tego momentu była to metoda praktyki, która budzi umysł.


*przyp. tłum.: większość źródeł mówi o grocie w pobliżu tej świątyni.


źródło: http://www.buddhism.org/

tłumaczenie: Michał Bopson Kowalczyk (2018)

9 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie
bottom of page