top of page

Wielki Wiersz o Naturze Dharmy Uisanga

Natura dharmy jest perfekcyjnie przenikająca,

nie posiada cech dwoistości;

Wszelkie dharmy nie poruszają się; pierwotnie są spokojne.

Nie posiadają nazw i cech; wszelkie rozróżnienia są w nich odcięte.

Poznane jest to poprzez mądrość realizacji, nie ma innych sposobów.

Prawdziwa natura jest niezwykle głęboka,

wyjątkowo piękna i całkowita.

Nie jest przywiązana do własnej natury

i jest osiągana zgodnie z warunkami.

W jednym zawarte jest wszystko, w wielu zawarte jest jedno.

Jedno jest dokładnie wszystkim, wszystko jest dokładnie jednym.

Drobna cząstka kurzu zawiera dziesięć kierunków.

Każda z cząstek kurzu jest również takie jak to.

Niewyobrażalnie odległa kalpa jest dokładnie pojedynczą myślą,

Pojedyncza myśl to właśnie niewyobrażalnie odległa kalpa.

Dziewięć i dziesięć okresów czasu są identyczne;

Nie są zmieszane, powstały osobno.

Gdy ktoś wzbudza wstępne postanowienie

do osiągnięcia oświecenia

jest właśnie doskonale oświecony.

Samsara i nirwana zawsze pozostają ze sobą w harmonii.

Zasada i zjawiska są niejasne i niezróżnicowane

Są sferą wielkich ludzi dziesięciu Buddów i Samantabhadry.

W stanie wejścia do oceanu pieczęci Samadhi,

Tworzenie się niezliczonych spełniających się

życzeń [Buddów] jest niepojęte.

Deszcz klejnotów, który niesie korzyść żyjącym istotom

wypełnia całą przestrzeń,

Żyjące istoty odnoszą korzyści

w zależności od ich zdolności pojmowania.

Dlatego praktykujący musi powrócić do pierwotnego źródła;

Nie może uzyskać tego bez usunięcia złudnych myśli.

Za pomocą bezwarunkowych zręcznych środków,

uchwyca spełniające się życzenia,

Wraca do swego domu i otrzymuje bogactwo

zgodnie ze swymi zdolnościami.

Z niewyczerpanym skarbem dharani,

Ozdabia sferę dharmy- pałac prawdziwych klejnotów.

Ostatecznie zasiądzie na tronie

Środkowej Drogi Ostatecznej Rzeczywistości,

Od dawien dawna nie poruszał się- stąd jego imię Budda.


wonhyo, uisang, avatamsaka sutra, poem
WonHyo i Uisang

10 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie
bottom of page