top of page

Plemię dla którego czas nie istnieje


inianin, tribe

z tego artykułu dowiesz się:

- jak wygląda koncepcja czasu w języku Aymara.

- jak to plemię postrzega kwestie związane ze śmiercią.


Brak koncepcji czasu


Aymara to plemię, które mieszka w Andach w Boliwii, Chile i Peru. Czym wyróżnia się ta grupa ludzi? Otóż, Aymara nie postrzega czasu tak jak my - ich język nie posiada takiego pojęcia jak "przeszłość", "teraz" i "przyszłość". Zamiast tego, Aymara uważa, że wszystko jest jednocześnie obecne.


"Aymara" to nazwa plemienia, ale to także nazwa języka, którym ten lud się posługuje. Aymara to jeden z najważniejszych języków indiańskich w południowoamerykańskiej części Andów, używany przez około 2 miliony ludzi. To język z rodziny języków andyjskich.


Jak to możliwe, że w tym języku nie ma wcale koncepcji czasu? Według badań antropologicznych, Aymara nie dzieli swojego świata na trzy czasowe kategorie, lecz skupia się na konkretnych wydarzeniach i osobach. Nie ma u nich pojęcia "przeszłości" czy "przyszłości" - ważne jest tylko to, co dzieje się tu i teraz.


To unikalne podejście do czasu ma swoje korzenie w kulturze i religii Aymara. Według ich wierzeń, człowiek jest częścią natury i jego los jest ściśle powiązany z losami innych istot i przyrody. Dlatego też, dla Aymara, wszystko jest jednocześnie obecne i ważne - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują.


To podejście do czasu jest bardzo odmienne od tego, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. W naszej kulturze czas jest postrzegany jako ciągły i linearny - mijający. Dla Aymara natomiast, wszystko jest jednocześnie obecne, a przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są równie istotne.


Badanie tej unikalnej perspektywy czasu na pewno dostarcza nam ciekawych informacji na temat różnych sposobów postrzegania świata i pozwala zrozumieć, że istnieją różne sposoby postrzegania rzeczywistości.


Podejście do kwestii śmierci


Plemię Aymara ma unikalne podejście do kwestii śmierci. Według ich wierzeń, śmierć jest naturalnym etapem w życiu, a dusza zmarłego przechodzi do innego równoległego świata. Wierzą oni, że dusza zmarłego pozostaje blisko swoich krewnych i może nadal mieć wpływ na ich życie. Dlatego też, Aymara często ofiarują ofiary zmarłym i modlą się za nich, aby zapewnić im dobre życie w kolejnym świecie.


Aymara mają również tradycję składania ofiar zmarłym na specjalnych płytach, zwanych "piedras de los muertos", które są ustawiane na specjalnych cmentarzach. Są one ozdobione kolorowymi wzorami i symbolami, które reprezentują duszę zmarłego.


Ponadto, Aymara często organizują ceremonie pogrzebowe, podczas których rodzina i przyjaciele zmarłego spotykają się, aby pożegnać się z nim i ofiarować modły. Wierzą oni, że dzięki temu dusza zmarłego może pójść w pokoju do kolejnego świata.


Warto zauważyć, że pomimo tego, że Aymara podchodzą do śmierci jako naturalnego etapu w życiu, to jednocześnie traktują ją jako ważne wydarzenie, które wymaga ceremonii i modlitw.39 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie
bottom of page