top of page

Nie martw się wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami, gdy wymawiasz Imię Amidy.


Posąg przedstawiający Buddę Amidę w japońskim mieście Tamana. Fotografia pochodzi z Wikipedii.

Josho Adrian Cirlea


Nie martw się wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami, kiedy wypowiadasz Imię Amidy.


[Pytanie:] Jaki jest właściwy sposób na oddawanie czci Amidzie? Jaki jest najlepszy sposób na wielbienie Amidy? Jakie wewnętrzne i zewnętrzne warunki musimy spełnić, aby wielbić Amidę?


[Moja odpowiedź:] Bądź zrelaksowany oraz pełen szacunku wobec Amidy. Taka jest właściwa postawa wobec Buddy. Bądź spokojny, tak jakbyś przebywał w obecności swoich rodziców albo szanowanego nauczyciela. Amida jest zarówno naszym duchowym rodzicem, jak również mistrzem i guru. On kocha nas tak, jak czyni to prawdziwy rodzic oraz prowadzi nas niczym najlepszy nauczyciel [1].


Najlepszym sposobem na uczczenie Amidy jest wymawianie jego świętego Imienia, czyli wypowiadanie Nembutsu (Namo Amida Butsu) w wierze. Dlaczego? Ponieważ Amida powiedział nam o tym w swoim pierwotnym ślubowaniu [2]. Kiedy wymawiamy jego Imię (Nembutsu) nie musimy martwić się zewnętrznymi i wewnętrznymi uwarunkowaniami.


1]. Wymawiaj Imię Buddy Amidy bez obawy o wewnętrzne uwarunkowania.


Powinniśmy wymawiać Nembutsu używając naszych zwykłych, nieoświeconych umysłów, które nie będą doskonałe aż do momentu, kiedy po śmierci odrodzimy się w Czystej Krainie radości i szczęścia. Dlatego też podczas recytacji nie powinniśmy przejmować się różnymi myślami, które pojawiają się w naszym umyśle ani też oczekiwać żadnych specjalnych odczuć. Jesteśmy tym, kim jesteśmy, a więc nieoświeconymi istotami, które ugrzęzły we wszelkiego rodzaju iluzjach i ślepych namiętnościach. To właśnie w celu ratunku takich istot jak my Amida złożył swoje pierwotne ślubowanie. Dlatego też nie ma On wobec nas żadnych oczekiwań, abyśmy czcili lub wypowiadali jego Imię mając nieskazitelny i spokojny umysł. Dlatego też kiedy zaufasz Amidzie i wymawiasz jego Imię zrezygnuj z jakiejkolwiek idei czystości, spokoju oraz nie łącz wymawiania Imienia z czymkolwiek występującym w twoim iluzorycznym umyśle.


Jeśli jakiekolwiek złe myśli lub niepożądane obrazy pojawią się w twoim umyśle w trakcie wymawiania Imienia po prostu nie martw się nimi. Twoje zbawienie nie ma nic wspólnego z twoim umysłem. Ważnym jest, aby nie przywiązywać się do różnych myśli i odczuć. Nie staraj się ich zatrzymać, nie traktuj ich też jako przeszkód. Pozwalaj im pojawiać się i znikać naturalnie, jako wielką ekspozycję umysłu, a skupiaj się na tym, co jest prawdziwe i rzeczywiste, na buddzie i wymawianiu jego Imienia wierze.


Myśli nabierają mocy, jeśli będziesz się na nich skupiał, lecz gdy je ignorujesz i zmienisz obiekt myślenia, to one znikną prędzej czy później.


Myśli nie mają właściciela, gdyż pochodzą z pustej przestrzeni i powracają do pustej przestrzeni, więc zostaw je w spokoju. Nie musisz skupiać się nad nimi ani modyfikować ich. Po prostu polegaj na Amidzie i wymawia jego Imię w wierze. Obiektem twojego skupienia powinna być przysięga tego buddy dotycząca Jego pierwotnego ślubowania, a nie różne myśli, które kłębią się nieustannie w twoim umyśle.


Kiedy doświadczasz dobrych chwil wymawiaj Imię Amidy. Kiedy doświadczasz złych chwil wymawiaj Imię Amidy. Zawsze coś będzie się działo w twym życiu lub pojawiało się w twoim umyśle. Nie spodziewaj się, że nie będziesz doświadczał negatywnych myśli po otrzymaniu od Amidy daru wiary. Przyjmij schronienie w Amidzie i wymawiaj jego Imię w wierze, nieważne w jakim stanie umysł jesteś. Buddy nie obchodzi czy jesteś w dobrym, niezwykłym lub też kiepskim stanie umysłu. On wie kim tak naprawdę jesteś oraz zdaje sobie sprawę, że potrzebujesz go. Nie martw się. On jest twoim najlepszym przyjacielem, który nie oczekuje od ciebie w zamian niczego.


Tak właśnie powinieneś wypowiadać Imię w relacji do twoich wewnętrznych uwarunkowań. Proszę zapamiętaj, że nie ma czegoś takiego jak dobre lub złe wypowiedzenie Imienia. Dlatego też każde wypowiedzenie Imienia jest idealne. Tak długo, jak ufasz Amidzie, to On jest tym, który sprawia, iż wymawianie jest idealne. To nie jest kwestia twych ust lub tak zwanych zasług lub też nieoświeconego umysłu.


Również powinieneś wypowiadać Imię naturalnie niczym oddychanie, jedzenie lub picie. Dlatego też nie powinieneś uważać się za wielkiego praktykującego, kiedy wymawiasz Imię (Nembutsu). Tak samo jak jesz, oddychasz lub pijesz każdego dnia, tak samo powinieneś wymawiać Imię Amidy każdego dnia. Nie oddychasz w żaden specjalny sposób, po prostu oddychasz prosto i naturalnie.


W samsarycznym śnie naszej egzystencji tylko Imię Amidy jest jedynym elementem, który nie należy do tego snu. Imię to należy do świata oświecenia. To niczym usłyszenie dźwięku z prawdziwego świata w czasie, kiedy jeszcze śpisz. Zamiast skupiać się na wydarzeniach ze snu powinieneś skupiać się na dźwiękach przebudzenia - NA MO AMI DA BU TSU, NA MO AMI DA BU TSU…


2]. Wypowiadanie Imienia Amidy bez obaw o zewnętrzne uwarunkowania.


Nie istnieje żadna specjalna postawa ciała, którą musisz przybrać w trakcie wypowiadania Imienia. Nie istnieje także określona pora recytacji oraz wymagana liczba powtórzeń. Od ciebie zależy czy będziesz wypowiadał Imię siedząc w postawie medytacyjnej na specjalnej poduszce czy podczas leżenia w łóżku. Mistrzowie naszej linii mocno podkreślali, że Imię może być wypowiadane w czasie chodzenia, siedzenia, stania, leżenia, podkreślali również, że każda sytuacja jest dobra na to.


Możesz wypowiadać Imię przed ołtarzem, na którym znajduje się wizerunek Amidy lub możesz je wypowiadać w plenerze, w czasie pracy, brania prysznica czy w toalecie. Możesz wypowiadać Imię mając złożone dłonie na wysokości serca (jap. Gassho) lub też kiedy na przykład leżysz w łóżku oglądając telewizję, itp.


To jest właśnie piękno Imienia Amidy (Nembutsu), jego moc i efekty nie zależą od ciebie, lecz od Buddy, dlatego też żadne wewnętrzne lub zewnętrzne uwarunkowania nie są tutaj przeszkodą.PRZYPISY


[1] Każdy Budda, w tym Siakjamuni, mówi o tym, że jest naszym opiekunem i mistrzem. Każdy z nich prowadzi nas do Amidy, wspierając nas na tej drodze i kocha nas niczym swoje własne dziecko. Nie musimy czcić ich wszystkich oddzielnie lub wykonywać specjalnych praktyk związanych z nimi, lecz powinniśmy po prostu jedynie wymawiać Imię Amidy i czcić Go. Kiedy czcimy Amidę i mówimy jego Imię, to po pierwsze automatycznie czcimy wszystkich innych buddów. Jest to zbieżne z 17-tym przyrzeczeniem, gdzie Amida powiedział, że wszyscy budowie wychwalają jego Imię. Wychwalając jego Imię buddowie ci zachęcają nas do wypowiadania Imienia Amidy i pokazują nam najwyższą i uniwersalną praktykę, dzięki której wszystkie istoty, niezależnie od duchowych możliwości, zostaną zbawione oraz doprowadzone do oświecenia w Czystej Krainie Amidy.


[2] Pytanie: Czy możemy wymawiać różne mantry i dharani związane z Amidą pochodzące ze szkół buddyzmu ezoterycznego np. tybetańskiego zamiast jego Imienia?


Odpowiedź: W swoim pierwotnym przyrzeczeniu, 18-tym, Amida powiedział o wyłącznym wymawianiu jego Imienia, dlatego też wymawiamy jedynie jego Imię. Jako, że żadne inne mantry i dharani nie są tutaj wspomniane, więc nie recytujemy ich. Spośród milionów praktyk, które są - lub też nie są - z Nim związane, Amida wybrał swoje Imię, a więc powinniśmy postępować zgodnie z jego wolą. Napisałem o tym w detalach w rozdziale dedykowanym pierwotnemu ślubowaniu w mojej książce pt. The Meaning of Faith and Nembutsu in Jodo Shinshu Buddhism.


Będąc buddą, On wie lepiej, dlaczego zdecydował się na wybranie wypowiadania swego Imienia jako esencji pierwotnego ślubowania, dlatego też nie powinniśmy zawracać sobie głowy czymś, co wychodzi poza nasze ograniczone zdolności. Powinniśmy tylko podążać za jego zaleceniem i jedynie wymawiać jego Imię.


Pytanie: Jak więc myślisz, jaki jest cel mantr związanych z Amidą?


Odpowiedź: Mantry, jak również wiele innych praktyk związanych z Amidą, znanych z innych szkół buddyjskich, mogą pomóc tym, którzy pragną odrodzić się w Czystej Krainie, lecz nie posiadają jeszcze wiary w pierwotne przyrzeczenie Amidy (18-te ślubowanie), a więc są dalej przywiązani do takiej czy innej drogi duchowej, do osiągnięcia celu swoją własną mocą. Są to tymczasowe praktyki związane z 19-tym przyrzeczeniem Amidy, które mówi o narodzinach na obrzeżach Czystej Krainy. Omawiałem ten aspekt bardziej szczegółowo w rozdziale dotyczącym pierwotnej przysięgi Amidy w mojej książce The Meaning of Faith and Nembutsu in Jodo Shinshu Buddhism.


Jedynie nieugięta wiara w moc Amidy jest uwzględniona w pierwotnym ślubowaniu. Wiedzie ona do odrodzenia się w samym centrum Czystej Krainy, gdzie natychmiast osiągniemy perfekcyjne oświecenie. Jest to także nauka mistrza Shinrana, nie wolno nam zboczyć z niej. Jako buddyści szkoły Jodo Shinshu musimy polegać na tym wyłącznie.


Istnieje również jeszcze jedna różnica pomiędzy wymawianiem Imienia Amidy, a różnymi mantrami, które mogą być związane z Amidą. Mantra powinna być wypowiedziana w specjalnym stanie umysłu lub w specjalny sposób po to, aby wydobyć konkretny dźwięk. Recytacja Imienia Amidy nie wymaga tego. Aby mantra była skuteczna wymagana jest inicjacja ucznia, której dokonuje mistrz duchowy / guru, co nie jest potrzebne do wymawiania Imienia Amidy. Dlatego też istnieje duża różnica pomiędzy tymi dwoma praktykami. Wymawianie Imienia (Nembutsu) nie jest nawet praktyką recytacji (choć można je recytować), lecz zwyczajnym wypowiedzeniem podziękowania za zbawienie, a sam dźwięk nie ma żadnej magicznej mocy.


Przetłumaczył dla was Michał Pasternak


Oryginał nauczania znajduje się pod następującym adresem internetowym:


https://amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.com/2020/10/do-not-worry-about-inner-or-outer.html


Polecam również inne strony, na których możecie znaleźć nauczanie tego buddyjskiego nauczyciela [artykuły w językach angielskim, hiszpańskim, rumuńskim czy rosyjskim]:


https://amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.com/

https://www.facebook.com/Josho.Adrian.Cirlea/

https://vk.com/amidaji

https://www.youtube.com/@JoshoAdrianCirlea

https://independent.academia.edu/JoshoAdrianCirlea


NAMO AMIDA BUTSU

9 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

(książka znajduje się w zakładce "pliki" górnego menu)

Dołącz do społeczności skupiającej się
wokół medytacji. Bez barier, bez podziałów.

Wiele metod, jeden cel = wspólny rozwój.

 

Wymieniaj się doświadczeniem z innymi użytkownikami.

 

Znajdź metodę dopasowaną do swoich potrzeb.

Sprawdź co jeszcze zyskujesz zakładając konto:

ZAŁOŻ KONTO I ODBIERZ DARMOWY E-BOOK

Sprawdź również nasze kursy online

bottom of page