top of page

Modlitwa aspiracji

Składam cześć „Lwom Pośród Ludzi” we wszystkich światach

dziesięciu kierunków, czasów minionych, obecnych i przyszłych.

Doskonale oczyszczonym ciałem, mową i umysłem

oddaję honory im wszystkim, bez wyjątku.

Przejmującą podziwem i grozą, duchową mocą Samantabhadry,

ukazuję się jednocześnie przed wszystkimi Tathagatami,

i przekształcam ciała liczne jak cząstki pyłu w krainach Buddów,

by oddać pokłon licznym jak cząstki pyłu Buddom.

W jednej cząstce pyłu, pośród Boddhisattwów

zasiadają Buddowie, a jest ich tam tak wielu jak atomów.

I tak jest z każdą rzeczą we wszechświecie:

Głęboko wierzę, że każdą rzecz wypełniają Buddowie.

Oceanem dźwięków i języków, przez wszystkie przyszłe eony,

w niekończących się, cudownych zwrotach,

wychwalać będę bez ustanku

niezmierzone jak ocean cnoty wszystkich Buddów.

Z najpiękniejszych kwiatów, girland,

instrumentów muzycznych, perfumów i baldachimów,

z najwspanialszych ozdób

wszystkim tym Buddom składam ofiary.

Z delikatnych szat i subtelnych zapachów,

z niebosiężnych koszy z wonnymi pudrami,

z wybornych lamp i kadzideł

wszystkim im składam ofiary.

Mój rozległy, wspaniały, całkowicie wyzwolony umysł

pokłada wiarę we wszystkich Buddach trzech czasów.

Mocą praktyk i ślubowań Samanthabhadry

składam ofiary wszystkim Tathagatom.

Za wszelkie szkodliwe czyny

popełnione w ciągu niezliczonych wcieleń

z bezzarannego pożądania, gniewu i głupoty

ciałem, mową i umysłem

teraz żałuję i ślubuję całkowitą poprawę.

Z radością wspieram wszelkie cnoty żywych istot

we wszystkich dziesięciu kierunkach,

wszystkich Uczniów, Adeptów, Śrawaków,

Bodhisattwów i Tathagatów.

Wzywam wszystkie „Światła Tego Świata ” z dziesięciu kierunków,

Światłych Krzewicieli Bodhi

i zanoszę do nich błagania

o poruszanie Najwyższym Kołem Dharmy.

Buddów, którzy pragną ukazać Nirwanę

żarliwie błagam o nieodchodzenie,

przez eony równe cząstkom pyłu w rozlicznych krainach,

dla dobra i szczęśliwości wszystkich istot.

Wszelkie dobre korzenie zgromadzone

przez oddawanie czci i chwały, czynienie ofiar,

zanoszenie próśb i aktów skruchy oraz okazywanie uznania i wsparcia

przekazuję, tak aby wszystkie istoty osiągnięły Ścieżkę Bodhi.

Przyjmuję nauki Buddów i kultywuję

Doskonałe Postępowanie Samantabhadry

składając ofiary wszystkim Tathagatom przeszłości

i wszystkim Buddom czasu obecnego.

Po wszechwieki podążać będę śladem

wszystkich przyszłych nauczycieli bogów i ludzi,

których nadzieje na osiągnięcie Radości już się ziściły,

i w krótkim czasie osiągnę Wielkie Bodhi.

We wszystkich krainach dziesięciu kierunków

nieogarnieni, wielcy, niepokalani i wspaniale przystrojeni

Tathagatowie zasiadają pod królewskimi Drzewami Bodhi

w kręgach obecnych tam zgromadzeń.

Ślubuję, że wszystkie istoty w dziesięciu kierunkach

osiągną spokój, szczęśliwość i wolność od trosk.

Oby uzyskały głębokie wsparcie we właściwej Dharmie,

a ich udręki i utrapienia zniknęły bez śladu.

Kultywując ścieżkę Bodhi posiądę wiedzę o przeszłym życiu

we wszystkich poprzednich wcieleniach.

Życie domowe opuszczać będę zawsze

i zawsze kultywować czyste wskazania:

bez wypływów, nie łamiąc ich nigdy i nie plamiąc.

I czy będą to bogowie czy smoki, Jakszowie czy Kumbhandzi,

ludzie czy nie-ludzie, czy inne rodzaje żywych istot:

w rozlicznych ich językach

każdym wydawanym dźwiękiem głosić będę Dharmę.

Z zapałem kultywować będę czyste Paramity,

Umysłu Bodhi nie nie zarzucę nigdy

wyzbędę się wszelkich przeszkód i splamień

i wykonam wszystkie niezwykle praktyki.

Od złudzeń, złej karmy i demonicznych stanów

pośród ziemskich ścieżek wolności doznam

- jak lotos, którego woda się nie ima,

jak słońce i księżyc, których w przestrzeni nic nie zatrzyma.

Kładąc kres cierpieniom na ścieżkach zła

i taką samą darząc wszystkich radością

przez eony równe atomom jednej krainy

niosę stale pożytek wszystkim istotom.

Kultywując przez wszystkie przyszłe eony

w stałej harmonii z żywymi istotami

niezmierzone postępowanie Samantabhadry

osiągnę nieprześcignione, wspaniałe Bodhi.

Oby ci, którzy idą ze mną tą samą ścieżką kultywacji,

gromadzili się i zawsze pozostawali w łączności duchowej:

Gdy kultywujemy nasze praktyki i ślubowania,

uczynki naszych ciał, ust i umysłów stają się jednym.

Ze wszystkimi doradcami, dobrymi i mądrymi, którzy służą mi wsparciem

przez wcielanie w życie dzieła Samantabhadry

ślubuję stale przeprowadzać wspólne zgromadzenia.

Oby zawsze byli ze mnie zadowoleni.

Pragnę zawsze osobiście spotykać Tathagatów

i otaczający ich krąg buddyjskich uczniów.

Niestrudzenie, aż do kresu przyszłych eonów

bedę im składać wspaniałe i nieprzebrane ofiary.

Będę podtrzymywać subtelną, niezwykłą Dharmę

i rozjaśniać praktyki prowadzące do Bodhi

kultywując je ścieżką Samantabhadry

nieskazitelnie czysto aż do kresu czasu.

W ciągu wszystkich kolejnych wcieleń

kultywować będę niezmierzone błogosławieństwa i mądrość;

przez samadhi, mądrość, stosowanie zręcznych środków i wyzwolenie

zdobędę niewyczerpaną skarbnicę cnót.

W jednej cząstce pyłu dostrzegam krainy liczne jak cząstki pyłu

Każda z tych krain jest siedzibą nieskończonej liczby Buddów.

W każdym miejscu, gdzie zasiadają Buddowie, zbiera się zgromadzenie,

i obwieszcza tam praktyki prowadzące do Bodhi.

W dziesięciu kierunkach poprzez bezmiar krain,

Na końcu każdego włosa przez wszystkie czasy,

tam również znajduje się bezmiar Buddów, bezmiar krain,

gdzie kultywuję przez bezmiar nieskończonego czasu.

Mowa każdego Tathagaty jest nieskazitelna,

każde jej słowo zawiera ocean wszyskich dźwięków.

Bezmiar elokwentnej mowy Buddów

płynie w zgodzie z tym, czego pragną słuchać istoty.

Podczas gdy Tathagatowie trzech czasów

stale obracają Cudownym Kołem noumenu i fenomenu

[sprawiedliwego ładu i ustalenia kierunku odrodzenia]

ja mocą głębokiej mądrości wstępuję wszędzie

w nieskończony bezmiar słów i języków.

Jedną myślą mogę do głębi przeniknąć przyszłość,

i położyć kres wszystkim eonom.

Jedną myślą całkowicie wkraczam

we wszystkie eony trzech czasów.

[Wystarczy] jedna myśl i widzę wszystkich „Ludzi-Lwów”

czasów minionych, obecnych i przyszłych.

Nieustannie zgłębiam stany Buddów,

ich tajemne wyzwolenia i zdejmującą grozą i podziwem moc.

Na końcu cieniutkiego włosa ukazują się

wysadzane klejnotami krainy z przedwiecznego czasu.

W głąb krain na końcu włosów, licznych jak atomy,

wstępuję; przyozdabiam je i oczyszczam.

Wyszystkie „Światła oświecające świat” przyszłości,

[które] osiągają ścieżkę, obracają Kołem, budzą istoty,

podejmują dzieło Buddy i ukazują Nirwanę,

spotkam i zbliżę się do każdej z nich.

[Pragnę posiąść:] duchową moc szybkiego przemierzania przestrzeni,

moc wstąpienia na ścieżkę Mahajany przez Uniwersalną Bramę,

moc mądrości i praktyki, aby powszechnie kultywować zasługę i cnotę,

dyskretną duchową moc ochraniania wszystkiego tarczą wielkiej życzliwości.

Moc najwyższych błogosławieństw,

oczyszczających i ozdabiających wszystko,

moc mądrości, wolnej od przywiązania i uzależnienia,

moc budzącego podziw i grozę ducha,

moc skupienia, mądrości oraz stosowania zręcznych środków;

moc powszechnego gromadzenia Bodhi.

Moc wszechoczyszczającej dobrej karmy,

moc wykorzenienia wszelkich splamień,

moc poskromienia wszystkich demonów,

moc doskonałego opanowania postępowania Samantabhadry.

Przyozdabiam i oczyszczam bezmiar krain,

wyzwalam bezmiar żywych istot;

umiejętnie rozeznaję bezmiar Dharmy

i wstępuję głęboko w bezmiar mądrości.

Potrafię oczyścić bezmiar wszelkich praktyk,

doprowadzić do perfekcji i wypełnić bezmiar ślubowań;

zbliżam się do bezmiaru Buddów, składam im dary

i kultywuję poprzez bezmiar czasu.

Wszystkim Tathagatom trzech czasów

składam całkowitą ofiarę z mojej doskonałej kultywacji

obejmującej Bodhi, praktyki oraz najwyższe ślubowania.

Wykonując praktyki Samantabhadry przebudzę się do Bodhi.

Każdy Tathagata ma starszego ucznia

zwanego Samantabhadrą, Czcigodnym.

Przekazuję dziś wszystkie dobre korzenie i ślubuję

dokonywać dzieł mądrości równych jego dziełom.

Ślubuję, że ciało, usta i umysł pozostaną na zawsze bez skazy;

Takie też pozostaną wszystkie praktyki i krainy;

ślubuję pod każdym względem stać się

jednym z mądrością Samantabhadry.

Całkowicie oczyszczam postępowanie Samantabhadry,

jak również wielkie ślubowania Mandziuśriego.

Ich uczynki spełniać będę niestrudzenie do kresu przyszłych czasów,

nie pozostawiając żadnego bez wykonania,

Moja kultywacja jest nieskończona i niezmierzona,

uzyskana przeze mnie zasługa – bezgraniczna.

Pośród niekończących się praktyk zachowuję spokój

i dogłębnie badam siłę duchowych mocy.

Mądrość Mandziuśriego jest wolna od lęku, a zarazem waleczna.

Takie jest też mądre postępowanie Samantabhadry.

Przekazuję dziś wszystkie dobre korzenie,

by pójść ich śladem w nauce i praktyce.

W trzech czasach wszyscy Buddowie pochwalają

ślubowania tak wielkie i wzniosłe, jak te.

Przekazuję wszystkie dobre korzenie: Niech doprowadzą

najwyższe praktyki Samantabhadry do doskonałości.

Niech u kresu mojego życia

wszystkie przeszkody usunięte będą bez śladu:

zobaczę Buddhę Amitabhę

i narodzę się w jego Krainie Najwyższej Radości.

Po odrodzeniu w Krainie na Zachodzie

wszystkie te wielkie ślubowania, wszystkie bez wyjątku,

doprowadzę do doskonałości i całkowitego wypełnienia,

by przynieść radość i pożytek wszystkim istotom.

Zgromadzenie Buddy Amity jest nieskazitelnie czyste.

Po narodzinach z niezrównanego lotosu

ujrzę światło Budddy Amity, gdy zjawi się przede mną,

by udzielić mi przepowiedni osiągnięcia Bodhi.

Po uzyskaniu przepowiedni od Tathagaty,

przekształcę miriady ciał;

mądrą obecnością przeniknę dziesięć kierunków

by przynieść pożytek sferom żywych istot.

Sfery światów i przestrzeni sięgną może kresu,

karma i udręki istot mogą się zakończyć,

jednak ani to, ani wypełnianie moich ślubowań

nigdy nie ustanie.

Klejnoty wypełniające krainy w dziesięciu kierunkach

przystroję i podaruję Buddom

przez eony liczne jak atomy jednej krainy

przynosząc najwyższy pokój i radość bogom i ludziom

Jednakże o wiele wyższa będzie zasługa osoby,

która posłyszawszy - nawet raz tylko i mimochodem -

o tych Królach Najwyższych Ślubowań,

w poszukiwaniu Bodhi zapragnie je na siebie przyjąć.

Porzuciwszy niedobrych doradców,

na zawsze zejdzie ona ze złych ścieżek,

by w krótkim czasie ujrzeć czyste światło Tathagaty

i opanować najwyższe ślubowania Samantabhadry.

Bez trudu uzyskawszy błogosławieństwo długiego życia

i zapewnienie odrodzenia w ludzkim świecie

szybko opanuje oraz ukończy

praktyki Samantabhadry.

Pięć przestępstw o skutku bezzwłocznym, popełnionych

przeze mnie w przeszłości z niedostatków w mocy mądrości,

może być całkowicie wymazanych jedną myślą

przez recytację wielkich Królów Ślubowań Samantabhadry.

Mądrością doprowadza ona do doskonałości i uwieńczenia

swój klan i rasę, kolor skóry, znaki i właściwości.

Demony i osoby z zewnątrz znajdują sposobu, by jej zaszkodzić;

jest godna darów z trzech sfer.

Rychło uda się do królewskigo Drzewa Bodhi,

a zasiadłszy tam, poskromi watahę demonów.

Właściwie i równo przebudzona, wprawi w ruch Koło Dharmy,

by przynieść pożytek mrowiu żywych istnień.

Jeśli ktoś jest w stanie odczytać, wyrecytować, przyjąć i zachować

ślubowania Samanthabhadry, a także je głosić,

to nagroda, jaka go spotka, znana będzie tylko Buddom,

i osiągnie on najwyższą ścieżkę Bodhi.

Jeśli ktoś recytuje ślubowania Samantabhadry,

to z niewielkiego nawet fragmentu jego dobrych korzeni

w ciągu jednej myśli wszystko rozwinie się w doskonałość,

a czyste ślubowania żywych istot zostaną wypełnione.

Przekazuję dziś powszechnie najwyższe błogosławieństwa

płynące z wykonywania praktyk Samantabhadry:

Oby wszystkie żywe istoty pogrążone i zagubione [w morzu cierpienia]

już wkrótce powróciły do Krainy Bezkresnego Światła.avatamsaka sutra, modlitwa aspiracji
Avatamsaka Sutra; źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Avatamsaka_Sutra

44 wyświetlenia1 komentarz

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

(książka znajduje się w zakładce "pliki" górnego menu)

Dołącz do społeczności skupiającej się
wokół medytacji. Bez barier, bez podziałów.

Wiele metod, jeden cel = wspólny rozwój.

 

Wymieniaj się doświadczeniem z innymi użytkownikami.

 

Znajdź metodę dopasowaną do swoich potrzeb.

Sprawdź co jeszcze zyskujesz zakładając konto:

ZAŁOŻ KONTO I ODBIERZ DARMOWY E-BOOK

Sprawdź również nasze kursy online

bottom of page