top of page

Medytacja w więzieniu

Pomaganie więźniom może być istotniejsze niż nam się wydaje. Przede wszystkim pozwala im na lepsze przygotowanie się do powrotu do społeczeństwa po odbyciu kary - może nam się wydawać, że ich problemy nas nie dotyczą, jednak społecznie jako całość współistniejemy i powinniśmy zadbać, również z własnych pobudek, o to aby więźniowie po wyjściu z więzienia nie powracali do recydywy. Wiele osób, które trafia do więzienia, ma trudności z radzeniem sobie z życiem po wyjściu z zakładu karnego, co może prowadzić do popełniania kolejnych przestępstw. Dlatego też ważne jest, aby pomagać więźniom, zarówno podczas ich pobytu w zakładzie karnym, jak i po wyjściu na wolność.


Jednym ze sposobów pomagania więźniom jest udzielanie im wsparcia emocjonalnego. Więźniowie często czują się osamotnieni i zostawieni samym sobie, dlatego też ważne jest, aby ktoś był dla nich wsparciem i rozmawiał z nimi o ich problemach. Możliwość dzielenia się swoimi problemami z kimś, kto je rozumie i jest skłonny pomóc, może być bardzo pomocne dla więźniów.


Innym sposobem pomagania więźniom jest zapewnianie im dostępu do edukacji i zajęć terapeutycznych. Edukacja pozwala więźniom na rozwijanie swoich umiejętności i zdobycie nowego zawodu, co zwiększa ich szanse na znalezienie pracy po wyjściu z więzienia. Zajęcia terapeutyczne natomiast pozwalają na radzenie sobie z problemami emocjonalnymi i uzależnieniami, co również jest ważne.


Jeśli więźniowie po wyjściu z zakładu karnego są lepiej przygotowani do życia poza nim, mają mniejsze szanse na powrót do przestępstwa. Dlatego też pomaganie więźniom jest również inwestycją w bezpieczeństwo i dobro wszystkich członków społeczeństwa.


Jednak, pomaganie więźniom nie oznacza tylko działań skierowanych bezpośrednio do nich, ale również działań na rzecz ich rodzin, które również cierpią z powodu kary odbywanej przez bliskiego. Wiele rodzin więźniów ma trudności finansowe i emocjonalne, dlatego też ważne jest, aby im również nieść pomoc. To może obejmować dostarczanie im wsparcia finansowego, pomoc w znalezieniu pracy lub mieszkania, a także udzielanie im wsparcia emocjonalnego.


Pomaganie więźniom jest również ważne, ponieważ pozwala im na przepracowanie swoich błędów i skonfrontowanie się z konsekwencjami swoich czynów. Więzienie powinno być miejscem, w którym osadzeni mogą przepracować swoje problemy i nauczyć się lepiej radzić sobie z trudnościami życia po wyjściu z zakładu karnego.


Organizacje wspierające więźniów w Polsce

W Polsce istnieje wiele organizacji, które pomagają więźniom. Oto kilka przykładów:


Stowarzyszenie "Pomoc Więźniom i Ich Rodzinom" - ta organizacja skupia się na pomaganiu więźniom i ich rodzinom poprzez udzielanie im wsparcia emocjonalnego, finansowego i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami po opuszczeniu zakładu karnego.


Fundacja "Edukacja dla Wszystkich" - ta fundacja zajmuje się udzielaniem wsparcia edukacyjnego i zawodowego więźniom, aby pomóc im w przygotowaniu się do powrotu do społeczeństwa.


Stowarzyszenie "Więźniowie '89" - ta organizacja pomaga więźniom politycznym poprzez udzielanie im wsparcia prawnego i udzielanie informacji na temat ich praw.


Fundacja "Krytyki Politycznej" - ta organizacja skupia się na pomaganiu więźniom politycznym poprzez udzielanie im wsparcia prawnego, finansowego i udzielanie informacji na temat ich praw.


Caritas Polska - Caritas jest organizacją katolicką, która skupia się na pomaganiu ludziom potrzebującym. W ramach swojej działalności, Caritas pomaga również więźniom, oferując im wsparcie duchowe i materialne.


Jest to tylko kilka przykładów organizacji, które pomagają więźniom w Polsce. Są one skoncentrowane na różnych aspektach pomocy i skierowane do różnych grup więźniów.


Medytacja w więzieniu


Medytacja jest jednym ze sposobów, który może pomóc więźniom radzić sobie z trudnościami związanymi z ich pobytem w zakładzie karnym. Może ona pomóc im w zmniejszeniu stresu, poprawie samopoczucia i zwiększeniu koncentracji.


Istnieją różne formy medytacji, które mogą być praktykowane w więzieniu, takie jak medytacja uważności czy medytacja jogi. Wiele z tych form medytacji polega na skupieniu się na oddechu lub na jakimś obiekcie, co pomaga w odprężeniu i skupieniu uwagi.


Medytacja w więzieniu może być prowadzona przez specjalistów lub przez samego więźnia, który uczy się tej praktyki. Niektóre więzienia oferują specjalne programy medytacyjne, które są dostępne dla więźniów, inni więźniowie sami organizują grupy medytacyjne.


Medytacja jest również często wykorzystywana w terapii uzależnień, ponieważ pozwala na lepsze radzenie sobie z emocjami i redukuje potrzebę uciekania się do substancji uzależniających.


Niektóre badania wykazały, że medytacja może pomóc więźniom w zwiększeniu skupienia, redukcji stresu, poprawie nastroju oraz zmniejszenie recydywy po wyjściu na wolność.


Należy jednak pamiętać, że dla każdej osoby skutki medytacji mogą być inne i nie jest ona rozwiązaniem dla wszystkich problemów więźniów. Medytacja powinna być traktowana jako jedno z wielu narzędzi w procesie reintegracji więźniów.


Badania wykazujące skuteczność medytacji w procesie resocjalizacji


  1. Badanie przeprowadzone w więzieniu w Kalifornii wykazało, że udział w programie medytacji Vipassana zwiększył u więźniów poziom satysfakcji z życia, zmniejszył poziom stresu oraz zwiększył zdolności radzenia sobie z trudnymi emocjami.

  2. Inne badanie przeprowadzone w więzieniu w Arizonie wykazało, że udział w programie medytacji transcendentalnej zwiększał u więźniów poziom spokoju, zmniejszał poziom agresji i poprawiał nastrój.

  3. Badanie przeprowadzone w więzieniu w Massachusetts wykazało, że udział w programie medytacji uważności zwiększał u więźniów poziom empatii i zdolności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz zmniejszał poziom recydywy.

  4. W badaniu przeprowadzonym w więzieniu w Argentynie zaobserwowano, że udział w programie medytacji buddyjskiej zwiększał u więźniów poziom samoświadomości, zmniejszał poziom stresu i poprawiał nastrój.

  5. W badaniu przeprowadzonym w więzieniu w Portugalii stwierdzono, że udział w programie medytacji jogi zwiększał u więźniów poziom samoświadomości, zmniejszał poziom stresu i poprawiał nastrój.


Jakie organizacje prowadzą medytację w polskich więzieniach?

Każda ze wcześniej wymienionych przez nas organizacji, prowadzi również medytację jako element wspierający resocjalizację więźniów. Prócz wymienionych możemy wspomnieć o Stowarzyszeniu "Joga dla Więzienia" - ta organizacja skupia się na promowaniu jogi i medytacji w więzieniach, oferując zajęcia i warsztaty dla więźniów.


Jedną z organizacji skupiających się przede wszystkim na medytacji dla więźniów jest Stowarzyszenie "przebudzeni", na które my co roku oddajemy 1,5% podatku.


więcej o Stowarzyszeniu "Przebudzeni"stowarzyszenie przebudzeni logo, association, avakened
Logo Stowarzyszenie "Przebudzeni"

Stowarzyszenie Przebudzeni jest organizacją non-profit, która została założona w Polsce w 2016 roku. Celem stowarzyszenia jest promowanie duchowości i medytacji w społeczeństwie. Stowarzyszenie organizuje różnego rodzaju wydarzenia, takie jak warsztaty, odosobnienia medytacyjne, spotkania z nauczycielami duchowymi oraz medytacje grupowe.


Stowarzyszenie Przebudzeni skupia się na promowaniu różnych form medytacji, takich jak medytacja buddyjska, medytacja vipassana, medytacja Transcendentalna, medytacja uważności, joga, a także inne praktyki duchowe. Stowarzyszenie przyciąga różne grupy odbiorców, od osób poszukujących duchowego rozwoju po osoby szukające pomocy w radzeniu sobie z trudnościami w życiu codziennym.


Pracują z różnymi grupami, takimi jak więźniowie, uchodźcy, dzieci, seniorzy, a także z osobami dotkniętymi przemocą domową czy uzależnieniem.


Stowarzyszenie Przebudzeni jest finansowane przez darowizny i wsparcie sponsorów, a także przez wpływy z wydarzeń i warsztatów. Stowarzyszenie jest prowadzone przez wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas, aby pomagać innym w ich duchowym rozwoju.


http://przebudzeni.org

8 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie
bottom of page