top of page

Dharmadasa - rolnik Bodhisattva


pole, field, sun

Dharmadasa był zwykłym rolnikiem, który poświęcił swoje życie praktyce buddyjskiej. Praktykował medytację i studiował Dharmę przez całe swoje życie. Kiedy zbliżała się jego śmierć, miał wizję Buddy, który powiedział mu, że przyszedł czas na jego odrodzenie w raju. Jednak Dharmadasa zdecydował się zrezygnować z odrodzenia w raju i zamiast tego poprosił Buddę, aby pozwolił mu odrodzić się na ziemi, aby móc dalej pomagać innym w ich praktyce buddyjskiej. Budda pochwalił jego wybór i spełnił jego prośbę. Dharmadasa odrodził się jako wielki nauczyciel buddyzmu i pomógł wielu ludziom na ich drodze do oświecenia. Ta historia pokazuje, że prawdziwe oddanie i poświęcenie dla praktyki buddyjskiej może przynieść nie tylko osobiste korzyści, ale także pozwolić na pomaganie innym w ich własnej praktyce.


Dharmadasa nie jest najprawdopodobniej postacią historyczną, a raczej postacią literacką, która jest często przytaczana jako przykład w buddyjskiej literaturze moralizatorskiej. Dharmadasa przyjmuje postawę Bodhisattwy, co również jest celem praktyki Mahajany. W buddyzmie, bodhisattwa to istota, która poświęca swoje życie na dążenie do osiągnięcia oświecenia, aby pomóc innym istotom, jednak rezygnuje z ostatecznego oświecenia zakładając, że samemu nie osiągnie Nirvany dopóki wszystkie istotne nie zostaną zbawione. W buddyjskiej literaturze, bodhisattwa często przedstawiana jest jako postać, która wykazuje wyjątkową dobroć, lojalność, poświęcenie i odwagę, jak w przypadku Dharmadasa. Opowiedziana historia, ale nie oznacza to że on faktycznie istniał.

37 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie
bottom of page