top of page

2 Mowy Dharmy Czcig. Kusan Sunima


Artykuł ten stanowi kontynuację cyklu mów Dharmy Czcig. Kusan Sunima. Wcześniejsze publikacje możecie znaleźć wybierając z bocznego menu hasło: Kusan Sunim.

Z uwagi na długość tych mów Dharmy, połączyłem je w 1 artykuł.


tłumaczenie: Michał Bopson Kowalczyk (2018)


Zasada: Materialne rzeczy nie są unicestwione


Kiedy zdajemy sobie sprawę, że istnienie i nieistnienie wszystkich dharm nie jest ani takie samo, ani różne, wtedy nie ma rozróżnienia pomiędzy Samsarą i Nirvaną, a nawet rzeczy materialne istnieją wiecznie. Dlatego "Prawdziwy Umysł" lub "Pierwotna Natura" odnosi się do tej niedwoistości iluzji i rzeczywistości. Cała ziemia jest ciałem Buddy Wairocany.


Zakres "Ja"


Ponieważ czujące istoty i rzeczy nieożywione nie są oddzielne od prawdziwej natury, cechą tej natury jest po prostu "to samo". A ponieważ tej natury nie można ani dodawać, ani jej zabierać, nie ma jej więcej w człowieku spełnionym, ani mniej w zwykłym człowieku. Natura ta obejmuje nieograniczoną przestrzeń; a doskonałość osiągnięta dzięki oglądaniu tej natury jednocześnie oczyszcza świat obiektów zewnętrznych. kiedy zmysł wzroku jest czysty inne podstawy zmysłowe (ucho, nos, język, ciało i umysł) również stają się całkowicie oczyszczone. W związku z tym sześć sfer zmysłowych jest również oczyszczonych. W ten sposób cały świat staje się czystym Ogrodem Szczęścia. Co więcej, ponieważ ten umysł jest jasny, umysły czujących istot również są jasne; a ponieważ umysły czujących istot są jasne, wszystkie czujące istoty na całym świecie również są jasne. Dlatego świat ten jest światem Nirwany, a wszystkie czujące istoty są Buddami.


W jaki sposób możemy szukać

wielkiej prawdy wszechświata

pozostając na powiechni?

Czy możemy zostać oddzieleni choć na kszanę*

od żywego ducha?

Opierając się odwórconą laską,

śmiejemy się głośno.


*kszana (ksana) stanowi najmniejszą cząstkę czasu


W konsekwencji, Dharma Buddy nie jest wiedzą intelektualną. Są ludzie, którzy uważają, że buddyzm jest czymś, co wymaga wiele czasu studiowania pism, aby je zrozumieć; ale chociaż wiele studiów może poszerzyć zwykłą wiedzę, jeśli chodzi o Prawdę, pozostanie duża luka. Buddha uważał Oświecenie za rdzeń Jego dyspensacji.​

25 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie
bottom of page