top of page

Życie Sariputty (Część 2.3)

Życie Sariputty

skompilowane i przetłumaczone z tekstów palijskich przez

Nyanaponika Thera

© 1994


Część 0 - Prolog

Część 1 - Od narodzin do osiągnięcia stanu arahata

Część 2.1 - Dojrzałość wglądu - Przyjaźnie

Część 2.2 - Dojrzałość Wglądu - Pomocnik

 

Część II Dojrzałość wglądu


Osiągnięcie (2.3)


sariputta, dana paramita
źródło: https://www.jendhamuni.com/conversion-sariputta-moggallana/

Dwie strofy w Theragacie (995, 996) opisują, słowami przypisywanymi samemu Czcigodnemu Sariputcie, sposób, w jaki osiągnął on stan Arahata. Mówi nam:


„To do innego Błogosławiony nauczał Dhammy; głoszenia Dhammy słuchałem z uwagą dla własnego dobra. I nie na próżno, gdyż uwolniony od wszelkich skaz, uzyskałem wyzwolenie”.


W następnych dwóch wersetach (996-7) Starszy oświadcza, że nie miał ochoty rozwijać pięciu nadprzyrodzonych mocy (abhiñña). Jednak Iddhividha-Katha z Patisambhida Magga przypisuje mu posiadanie intensywnego stopnia koncentracji medytacyjnej zwanej „mocą interwencji przez koncentrację” (samadhi-vipphara-iddhi), która jest zdolna do interwencji w pewne normalne procesy fizjologiczne lub inne naturalne wydarzenia. Ilustruje to anegdota w Visuddhimagga, rozdz. XII, który odnotowuje, że pewnego razu, gdy Czcigodny Sariputta mieszkał ze Starszym Maha Moggallaną w Kapotakandara, siedział medytując pod gołym niebem ze świeżo ogoloną głową, kiedy złośliwy duch zadał mu złośliwy cios w głowę. Cios był bardzo ciężki, ale w czasie, gdy został zadany, „Starszy był pochłonięty medytacją, w związku z czym nie doznał żadnej krzywdy”. Źródłem tej historii jest Udana (IV.4), która kontynuuje relację w następujący sposób:


Czcigodny Maha Moggallana widział to zdarzenie i podszedł do Czcigodnego Sariputty, aby zapytać, jak się czuje. Zapytał go: „Bracie, czy czujesz się dobrze? Czy dobrze się czujesz? Czy nic ci nie przeszkadza?”

„Czuję się dobrze, bracie Moggallana”, powiedział Czcigodny Sariputta. „Mam się dobrze, bracie Moggallano. Tylko głowa mnie trochę niepokoi”.


Po czym Czcigodny Maha Moggallana powiedział: „O, to jest cudowne, bracie Sariputto! O, to jest cudowne, bracie Sariputto! Jak wielka jest moc umysłowa i jak wielka jest potęga Czcigodnego Sariputty! Właśnie teraz, bracie Sariputto, Pewien demon zadał ci cios w głowę. I to był potężny cios! Takim ciosem można było powalić słonia wysokiego na siedem lub siedem i pół łokcia albo rozłupać szczyt góry. Ale Czcigodny Sariputta mówi tylko to „Czuję się dobrze, bracie Moggallano. Mam się dobrze, bracie Moggallano. Tylko głowa trochę mnie niepokoi”.


Wtedy Czcigodny Sariputta odpowiedział: „O, to cudowne, bracie Moggallana! O, to cudowne, bracie Moggallano! Jak wielka jest moc umysłowa i jak wielka jest moc Czcigodnego Moggallany, że w ogóle widzi jakiegokolwiek demona! Jeśli chodzi o mnie, nie widziałem nawet błotnego duszka!


Anupada Sutta (Majjh. 111) zawiera opis osiągnięć Sariputty podany przez samego Buddę. Błogosławiony oświadcza w nim, że Czcigodny Sariputta opanował dziewięć osiągnięć medytacyjnych, to znaczy cztery subtelne i cztery niematerialne jhany oraz ustanie postrzegania i odczuwania. A w Sariputta Samyutta [25] sam Czcigodny Starszy wspomina o tym fakcie, zwracając się do Anandy, dodając, że na wszystkich etapach był wolny od jakichkolwiek odniesień do siebie: „Nie miałem takich myśli jak: „Wchodzę w jhānę; Wszedłem w nią, wstaję z niej”. Przy innej okazji opisuje Anandzie, w jaki sposób osiągnął tak rozwiniętą koncentrację umysłu, że w odniesieniu do elementu ziemi był bez postrzegania ziemi, a także w odniesieniu do pozostałych trzech elementów, czterech stanów niematerialnych i wszystkiego innego, co dotyczy tego świata, a nawet świata poza nim. Wydaje się jednak, że nie był całkowicie pozbawiony percepcji innego rodzaju, a jego jedyną percepcją było to, że „Nibbana przestaje powstawać” (bhava-nirodha).[26]


To oderwane podejście do osiągnięć jhanicznych mogło wynikać z medytacyjnego „przebywania w pustce” (suññata-vihara), które kultywował Czcigodny Sariputta. Czytamy w Pindapata-parisuddhi Sutta (Majjh. 151), że Budda wspomniał kiedyś o promiennych rysach Czcigodnego Sariputty i zapytał go, jakim stanem umysłu jest spowodowane to promieniowanie. Czcigodny Sariputta odpowiedział, że często praktykuje przebywanie w pustce, o czym Budda powiedział, że jest to siedziba wielkich ludzi, i zaczął szczegółowo to opisywać. Udana zapisuje, że Mistrz trzykrotnie widział Czcigodnego Sariputtę siedzącego w medytacji poza klasztorem i wypowiadającego wersety (udana) wychwalające stanowczy i spokojny umysł.


Być może możemy sobie wyobrazić Czcigodnego Sariputtę siedzącego w medytacji w altanie, takiej jak ta wspomniana w Devadaha Sutta (Khandha Samyutta, nr 2), gdzie jest powiedziane: „Kiedyś Błogosławiony żył w kraju Sakja, na Devadaha, targowisku miasto Sakjów... W tym czasie Czcigodny Sariputta siedział niedaleko Błogosławionego, pod krzakiem Elagala." Komentarz do tekstu mówi nam: „W Devadaha była altana pod krzakiem Elagala. Krzew ten rośnie tam, gdzie jest stały dopływ płynącej wody. Dach. Pod nim zrobili sobie siedzisko, układając tam cegły i zasypując je piaskiem. Było to miejsce chłodne w ciągu dnia, a od wody wiał świeży wietrzyk." Być może właśnie w takim rustykalnym schronieniu Budda widział Sariputtę głęboko pogrążonego w medytacji, kiedy wychwalał spokój i dystans swojego ucznia.


Odnośnie jego osiągnięcia wiedzy analitycznej (patisambhida-ñana), Czcigodny Sariputta wspomina o tym w Anguttara Nikaya (Czwórki, nr 172), gdzie mówi:


Przyjaciele, pół miesiąca po moich święceniach zdałem sobie sprawę, we wszystkich częściach i szczegółach, z analitycznej wiedzy o znaczeniu, analitycznej wiedzy o Dhammie, analitycznej wiedzy o języku, analitycznej wiedzy o jasności. Na wiele sposobów nauczaj ich i ujawniaj, ustalaj i objawiaj, wyjaśniaj i wyjaśniaj. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości lub niepewność, może mnie zapytać, a ja wyjaśnię (sprawę). Obecny jest Mistrz, który jest dobrze zaznajomiony z naszymi osiągnięciami”.

Z tego wszystkiego jasno wynika, że Czcigodny Sariputta był mistrzem wszystkich stopni osiągnięć, aż do najwyższego wglądu-wiedzy włącznie. Co można o nim trafniej powiedzieć niż to, własnymi słowami Buddy:


„Jeśli ktoś mógłby kiedykolwiek słusznie powiedzieć o kimś, że osiągnął mistrzostwo i doskonałość w szlachetnej cnocie, w szlachetnej koncentracji, w szlachetnej mądrości i szlachetnym wyzwoleniu, to właśnie o Sariputcie można by tak słusznie powiedzieć.

„Gdyby ktoś mógł słusznie powiedzieć o kimś, że jest prawdziwym synem Błogosławionego, zrodzonym z jego mowy, zrodzonym z Dhammy, uformowanym z Dhammy, spadkobiercą Dhammy, a nie spadkobiercą światowych korzyści, to właśnie Sariputta mógłby więc słusznie oświadczyć.


„Po mnie, o mnisi, Sariputta słusznie obraca najwyższe Koło Dhammy, tak jak ja nim obróciłem”.


— Majjh. 111, Anupada Sutta

 

Notes


25. Samyutta Nikaya, vol. III: Khandha vagga.

26. Ang., Dziesiątki, No. 7.

 

source: https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/nyanaponika/wheel090.html


Publisher's note

The Buddhist Publication Society is an approved charity dedicated to making known the Teaching of the Buddha, which has a vital message for people of all creeds.

Founded in 1958, the BPS has published a wide variety of books and booklets covering a great range of topics. Its publications include accurate annotated translations of the Buddha's discourses, standard reference works, as well as original contemporary expositions of Buddhist thought and practice. These works present Buddhism as it truly is — a dynamic force which has influenced receptive minds for the past 2500 years and is still as relevant today as it was when it first arose.

Buddhist Publication Society P.O. Box 61 54, Sangharaja Mawatha Kandy, Sri Lanka

©1987 Buddhist Publication Society. You may copy, reformat, reprint, republish, and redistribute this work in any medium whatsoever, provided that: (1) you only make such copies, etc. available free of charge and, in the case of reprinting, only in quantities of no more than 50 copies; (2) you clearly indicate that any derivatives of this work (including translations) are derived from this source document; and (3) you include the full text of this license in any copies or derivatives of this work. Otherwise, all rights reserved. Documents linked from this page may be subject to other restrictions. The Wheel Publication No. 90/92 (Kandy: Buddhist Publication Society, 1987). Transcribed from the print edition in 1994 by W.D. Savage under the auspices of the DharmaNet Dharma Book Transcription Project, with the kind permission of the Buddhist Publication Society. HTML formatting by Jill H. Button. Last revised for Access to Insight on 30 November 2013.

How to cite this document (a suggested style): "The Life of Sariputta", compiled and translated from the Pali texts by Nyanaponika Thera. Access to Insight (BCBS Edition), 30 November 2013, http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/nyanaponika/wheel090.html .

46 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie
bottom of page